Rychlá a snadná montáž

Rychlé doručení

Certifikace OEKO-TEX®

Doplňky na všechna okna VELUX

Jak vám můžeme pomoci?

Děkujeme za váš zájem o společnost VELUX a naše výrobky. Kontaktní informace a odpovědi na často kladené otázky naleznete v odkazech vlevo nebo dole na stránce.

Obchodní podmínky

Toto jsou Obchodní podmínky internetového obchodu www.veluxeshop.cz, kterými se řídí přijímání objednávek společnosti VELUX Česká republika, s.r.o., (dále jen "společnost VELUX"). Tyto Obchodní podmínky jsou závazné, a proto Vám doporučujeme se s nimi podrobně seznámit. Pozornost věnujte především ustanovením o kupní ceně, podmínkách dodávání zboží, odpovědnosti, odstoupení od smlouvy a vracení kupní ceny zboží.

V případě jakýchkoli nejasností nás laskavě kontaktujte na adrese: VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 1d, 619 00 Brno, telefon: 531 015 506, e-mail: info.cz@velux.com

Pokud si přejete odeslat objednávku, přečtěte si tyto Obchodní podmínky a klikněte na ikonu "Souhlasím". Mějte prosím na paměti, že podmínky mohou být měněny a doplňovány.

Akceptováním těchto Obchodních podmínek a odesláním objednávky podáváte návrh k uzavření smlouvy o prodeji a dodání zboží se společností VELUX.

Uzavřít smlouvu mohou pouze osoby starší osmnácti let.

Vaši objednávku přijmeme bez ohledu na Vaše bydliště. Objednané zboží Vám bude doručeno na Vámi uvedenou adresu na území České republiky.

Objednávka

Odesláním objednávky vyjadřujete svůj souhlas:

  • s Obchodními podmínkami tohoto online obchodu
  • s cenou, za kterou je zboží nabízeno,
  • s tím, že uhradíte cenu v hotovosti při převzetí zboží (dobírkou),
  • s tím, že za účelem vyřízení objednávky shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje: jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu,
  • že kupní smlouva bude uzavřena podle práva České republiky.

 

Jak se dozvím, že byla moje objednávka přijata?

Po přijetí Vaší objednávky Vám zašleme potvrzení prostřednictvím e-mailu. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy obdržíte potvrzení o přijetí této objednávky. Objednané zboží Vám bude zasláno v nejkratším možném termínu. Za normálních okolností by Vám mělo být zboží doručeno během jednoho (1) týdne po přijetí objednávky. Pokud však objednáváte zboží speciálních barev, může se doba jeho doručení prodloužit na tři (3) týdny. U výrobků ve speciálních barvách je vždy uvedena poznámka o době doručení. Pokud je jednou objednávkou současně objednáváno standardní a speciální zboží, bude veškeré zboží doručenou současně ve lhůtě pro dodání speciálního zboží.

Pokud byste neobdržel(a) potvrzení o přijetí objednávky, laskavě nás prosím kontaktujte. Ujišťujeme Vás, že máme zájem na vyřízení Vaší objednávky co nejrychleji a bez zbytečné prodlevy, nemůžeme však přijmout odpovědnost za chyby při elektronickém přenosu dat.

Při nákupu jakéhokoli elektrozařízení Vám v souvislosti s § 73 Zákona o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. budeme odděleně účtovat ke konečné ceně recyklační příspěvek (RP) za 1 kus ve výši 0,73 Kč / 2,42 Kč / 9,68 Kč včetně DPH a to podle hmotnosti elektrozařízení.

Jaká je cena zboží?

Cenou objednaného zboží je cena stanovená na stránkách našeho online obchodu v okamžiku odeslání objednávky. Cena objednaného zboží, případné poplatky a celková cena budou vždy uvedeny v potvrzení objednávky.

Jak budu platit?

Máte možnost využít následujících způsobů plateb, kterými lze uhradit Vámi vybrané produkty v našem eshopu.

  • Platební karta (VISA, MAstercard, Maestro)
  • Na dobírku

Jak postupovat při doručení zboží?

Zákazník je povinen si zásilku při převzetí prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztrátě zásilky, tato poškození či ztráty reklamovat přímo u pracovníka hned při dodání nebo do 2 pracovních dní po jejím dodání. Při příjímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované zásilky (kopie tohoto záznamu na vyžádání dostane reklamující). Reklamace takto poškozeného zboží podléhá standardnímu reklamačnímu řádu.

V případě, kdy zákazník hradí zboží platební kartou, bude platba za zboží provedena po dodání zboží, nejpozději však do 30 dnů od potvrzení objednávky.

Záruka

Záruční doba zboží zakoupeného v tomto online obchodě činí dva (2) roky.

Pokud by mělo zboží vady, můžete v záruční době uplatnit odpovědnost za vady na info.cz@velux.com [informace o záručním servisu].

Odpovědnost

Odpovědnost společnosti VELUX za škodu nemůže přesáhnout celkovou (účtovanou) cenu vadného nebo pozdě dodaného zboží.

Výhrada

Společnost VELUX použila veškeré dostupné technické prostředky aby byly barvy zboží zobrazeny co nejrealističtěji. Za případné rozdíly mezi zobrazením barvy na stránkách tohoto online obchodu a skutečnou barvou zboží nenese společnost VELUX odpovědnost.

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží a vrácení kupní ceny

Ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží je spotřebitel dle § 1829 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně nebo vrácením doručeného zboží. Lhůta k odstoupení od smlouvy je dodržena, pokud je v této lhůtě oznámení o odstoupení odesláno společnosti VELUX. Po doručení odstoupení od smlouvy a vrácení dodaného zboží jsme povinni vrátit Vám kupní cenu zboží.

Před vracením zboží nás laskavě informujte o čísle potvrzení objednávky a o Vašem jménu a adrese. Tyto informace jsou nezbytné pro vyřízení celé záležitosti bez zbytečných průtahů.

Zboží musí být vždy vráceno nepoškozené.

Dodané zboží vracíte společnosti VELUX na vlastní náklady. Pokud nám bude zboží vráceno na naše náklady, vyhrazujeme si právo účtovat Vám poplatek nepřevyšující náklady na vrácení zboží.Pokud s naším zbožím nejste spokojeni a přejete si ho z nějakého důvodu vrátit, kontaktujte prosím naše Centrum služeb zákazníkům, kde se dozvíte jak v takovém případě postupovat.

Řešení spotřebitelských sporů

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o. IČ:00532592 se sídlem Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, 619 00 Brno informuje spotřebitele, že je možné vzniklé spory z uzavřených smluv řešit se společností VELUX Česká republika, s.r.o. prostřednictvím mimosoudního řešení sporu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřených smluv je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869.

1. Prodávající informuje kupujícího o možném mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Rolí zprostředkovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím je pověřena Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

2. Spotřebitelským sporem je spor mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím.

3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.

4. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Další informace o mimosoudním řešení sporů naleznete na https://www.coi.cz/informace-o-adr/.